ליווי עסקי וכלכלי

 

הערכות שווי

הכנת תוכניות עסקיות

גיוס כספים

פיתרון בעיות מימון

הכנת תוכנית הבראה

ליווי שוטף בכל החלטה עסקית מהותית

חלוקת רכוש בעת גירושין

הקמת עסקים

בדיקת נאותות Due Diligence

פרה-רולינג

בדיקת היתכנות

 הסדרי מכירה ורכישת עסקים.

 

פעולות אלו מבוצעות בשיתוף הלקוח החל מראשיתן ועד לשלב ביצוע ההמלצות, 
מה שמבטיח את יישומן בפועל.

 

 

 

"לראות מעבר למספרים"